Studentki Wolontariuszkami w Projekcie

Informujemy, iż w odpowiedzi na opublikowane zaproszenie do udziału w projekcie w charakterze wolontariusza, do współpracy z Zespołem Badawczym zgłosiły się Studentki – członkinie Studenckiego Koła Naukowego Młodych Pedagogów, działającego przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Serdecznie dziękujemy Studentkom za wyrażoną deklarację współpracy i oczywiście zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania kandydatur na adres v4teachers@gmail.com.

Patronat Honorowy

Z dumą i radością informujemy, iż Honorowy Patronat nad planowaną Międzynarodową Konferencją Naukową, podsumowującą realizowane w ramach projektu działania, objął Pan Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego – serdecznie dziękujemy.

Seminarium

W dniu 20 stycznia br. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolejne seminarium zorganizowane w ramach działań projektowych. W trakcie warsztatów członkowie Zespołu Badawczego omówili postępy i etapy realizowanych badań. Ponadto, z uwagi na imponujące osiągnięcia w zakresie edukacji regionalnej, zaprosiliśmy do współpracy i objęcia naszych działań honorowym patronatem władze miasta Chorzów, Prezydenta miasta Bytom, jak również Wójta gminy Tworóg oraz Burmistrza miasta Radzionków. Poniżej prezentujemy zwięzłą relację fotograficzną z wydarzenia.

» Read more

Patronat medialny TVS

Z radością informujemy, iż Telewizja TVS objęła patronatem medialnym konferencję naukową realizowaną w ramach naszego projektu badawczego Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group Teachers. Patronat medialny niekomercyjny jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzenia. Bardzo cieszy nas to wyróżnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż profil Telewizji TVS ma zdecydowanie charakter regionalny.

Zaproszenie do współpracy

Serdecznie zapraszamy Studentów Uniwersytetu Śląskiego do współpracy w ramach organizowanej przez nas Konferencji Naukowej Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group Teachers, która odbędzie się 29 czerwca br. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy projektu: v4teachers@gmail.com. Wolontariuszom zapewniamy stosowne umowy, jak również zaświadczenia, które będą stanowiły atrakcyjną pozycję w Państwa życiorysie zawodowym. Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem wskazanej poczty mailowej. Oczekując na współpracę – serdecznie pozdrawiamy!

Projektowe warsztaty badawcze

Dnia 13 stycznia 2015 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie warsztatowe, w trakcie którego członkowie polskiego zespołu badawczego podsumowali dotychczas prowadzone działania badawcze. Zweryfikowane zostały narzędzia opracowane do badań, jak również ustalono harmonogram i zakres prowadzonych działań. Spotkanie przebiegało w pozytywnej i inspirującej atmosferze, zatem mamy nadzieję, iż równie owocne okażą się prowadzone badania. Analogiczne warsztaty odbyły się w zespołach badawczych państw partnerskich, a więc w Czechach, Słowacji jak i na Węgrzech. Poniżej prezentujemy krótką relację fotograficzną ze spotkania. Dalsze działania zespołów badawczych skoncentrowane są na wdrożeniu procedury badawczej i systematycznej pracy związanej z analizą zgromadzonego materiału. Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowano na dzień 20 stycznia br.

» Read more

1 2 3