Rusza konkurs dla uczniów

Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie! Pragniemy poinformować, iż 11 marca rusza konkurs promujący tradycje naszego regionu. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z regionu Śląska i Zagłębia (indywidualnie, grupowo, zespołowo). Przedmiotem oceny będą nagrania filmowe działań na rzecz rozwoju i kultywowania tradycji kulturowych własnego regionu (przedstawienia dramowe, wykonania pieśni i/lub tańców regionalnych, działania na rzecz środowiska lokalnego w postaci różnych imprez). Ocena prac konkursowych będzie oddzielna dla grup wiekowych (klasy I-III, klasy IV-VI). Prace konkursowe w formie płyty CD powinny wpłynąć do organizatorów najpóźniej w terminie do 10.06.2015 r. Czekają atrakcyjne nagrody dla uczniów oraz certyfikaty dla nauczycieli – opiekunów. Serdecznie zapraszamy do udziału, a wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce Konkurs.

Patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Z nieskrywaną radością informujemy, iż honorowy patronat nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Jednocześnie informujemy, iż JM Rektor został członkiem Komitetu Naukowego Konferencji. Serdecznie dziękujemy JM Rektorowi za wyróżnienie nas swoim patronatem, jak również za złożone gratulacje i płynące w stronę uczestników oraz organizatorów konferencji życzenia.

Patronat Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż działania realizowane w ramach projektu patronatem objęła pani mgr Iwona Durek – Sypek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Pani dyrektor, tak wyróżniającej się i wyjątkowej szkoły naszego regionu, składamy wyrazy wdzięczności za obdarzenie nas zaufaniem i deklarację współpracy. Pani mgr Iwona Durek – Sypek zapowiedziała także swój aktywny udział w Konferencji, zatem serdecznie zapraszamy już dziś do zanotowania tego wydarzenia w swoim kalendarzu. Zachęcamy również do odwiedzenia strony naszego Patrona: www.zss4.sosnowiec.pl

Patronaty instytucjonalne szkół

Z wielką radością informujemy, iż patronat instytucjonalny nad Konferencją projektową objęły dziś dwie placówki oświatowe z naszego regionu. Możemy poszczycić się patronatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mającego swą siedzibę w Boruszowicach oraz Szkoły Podstawowe nr 43 z Bytomia. Obie placówki posiadają bogate doświadczenia i dorobek w zakresie kultywowania tradycji regionalnych, dlatego bardzo cieszymy się z planowanej współpracy. Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach mgr Danucie Wiśniowskiej oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 z Bytomia mgr Łucji Bobek za okazaną życzliwość i gotowość do współdziałania.

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” patronem instytucjonalnym

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor mgr Urszuli Nocoń za objęcie projektowej Konferencji patronatem instytucjonalnym Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”. Nasz Patron może pochwalić się bogatym dorobkiem w zakresie działań na rzecz kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych, także poprzez edukację najmłodszych mieszkańców Katowic. Szereg podejmowanych przez Dom Kultury inicjatyw służy pielęgnowaniu lokalnych tradycji i kultury regionu. Raz jeszcze dziękujemy zatem za tak szczególne wyróżnienie. Zapraszamy Państwa na stronę Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”: http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/

Patronat Chorągwi Śląskiej ZHP

Dzisiejszy dzień przyniósł kolejne dobre wieści, mianowicie działania projektowe, a zwłaszcza planowaną Konferencję, patronatem instytucjonalnym objęła Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego. Druhnie Komendantce hm. Annie Peterko – dziękujemy za zaufanie i wyróżnienie. W działania Związku Harcerstwa Polskiego trwale wkomponowane są postulaty kultywowania tradycji regionalnych, a śląscy harcerze z powodzeniem upowszechniają historię i tradycje swojego regionu. Zachęcamy do odwiedzenia strony naszego Patrona: http://www.slaska.zhp.pl/

O naszym projekcie na stronie głównej UŚ

Z ogromną radością śledzimy każde działania promocyjne naszego projektu i informujemy, iż na głównej stronie Uniwersytetu Śląskiego pojawił się post anonsujący naszą Konferencję Naukową. Wydarzenie to zostało także wpisane w kalendarzu pod linkiem http://www.us.edu.pl/kalendarz/2015/06. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że dzięki takiej promocji zachęcimy do współpracy kolejne zainteresowane problematyką edukacji regionalnej osoby.

Projektowe wieści z Węgier

Działania badawcze realizowane są z pełnym zaangażowaniem zarówno w naszym zespole, jak i w zespołach naszych partnerów. W Faculty of Education Szarvas Gál Ferenc College Hungary odbyło się seminarium badawcze, w trakcie którego naukowcy podsumowali zrealizowane do tej pory przedsięwzięcia. Poniżej prezentujemy krótkie fotograficzne sprawozdanie ze spotkania.

» Read more

Patronat Muzeum Śląskiego

Pragniemy poinformować, iż patronat instytucjonalny nad realizowanymi w ramach projektu działaniami objęło również Muzeum Śląskie w Katowicach. Jest to dla nas niewątpliwy zaszczyt, biorąc pod uwagę historię i zasięg realizowanych przez Muzeum działań na rzecz kultury regionu. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Muzeum Śląskiego oraz Pracownikom za życzliwość i otwarcie na współpracę naukowo – badawczą.

1 2 3