Kontakt

Kontakt:

Uniwersytet Śląski

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Pedagogiki

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii

40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53

adres e-mail Instytutu Pedagogiki: sekretariat.ipedagogiki@us.edu.pl

adres e-mail projektu: v4teachers@gmail.com