Konkurs „TRADYCJE MOJEGO REGIONU” rozstrzygnięty!

Mamy tę przyjemność i zaszczyt ogłosić, że komisja w składzie:

dr hab. Ewa Szadzińska, dr Agata Cabała, dr Violetta Rodek biorąc pod uwagę kryteria oceny prac konkursowych określone w regulaminie (zgodność z tematyką, oryginalność, poprawność i estetyka wykonania sfilmowanych działań) postanowiły o przyznaniu następujących miejsc:

I miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Niepodległości 7, 41 – 200 Sosnowiec

Praca konkursowa: „Legenda o Czarnej Przemszy”

Opiekunowie grupy: mgr Radosław Sobala, mgr Tomasz Cioch

II miejsce:

Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie, ul. Czytelni Ludowej 4, 43 – 400 Cieszyn

Praca konkursowa: „Skąd w Cieszynie Cieszynianka”

Opiekun grupy: mgr Paulina Paleczna – Brzuska

III miejsce:

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10

Praca konkursowa: „ Śląskie Straszki”

Opiekun grupy: mgr Anna Skitek

 

Zwycięzcom gratulujemy !!!