Patroni instytucjonalni

Ostatnie dni przyniosły kolejne dobre wieści, a co się z tym wiąże, poszerzyło się grono naszych zacnych patronów instytucjonalnych. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pani Zbigniewie Turzańskiej dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 z Bytomia, jak również pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Chorzowa mgr Grażynie Widerze. Państwa zaufanie i deklaracja współpracy są dla nas ogromnym zaszczytem.