Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty

Ciesząc się z uznania informujemy, iż patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową „Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej” objął Śląski Kurator Oświaty pan mgr Stanisław Faber. Jednocześnie dziękując za wsparcie naszych inicjatyw, poniżej przesyłamy serdeczne życzenia Pana Kuratora, skierowane do uczestników i organizatorów wydarzenia.

„Wyrażając poparcie dla interesujących i wartościowych inicjatyw, życzę organizatorom oraz uczestnikom udanej konferencji, zdobycia wiedzy i nawiązania licznych kontaktów, które zaowocują
w przyszłości.”
   Śląski Kurator Oświaty mgr Stanisław Faber