Seminarium projektowe w Nitrze

Nasi partnerzy z Constantine the Philosopher University w Nitrze spotkali się by omówić szczegółowo podejmowane w ramach projektu działania badawcze. Poniżej prezentujemy zwięzłą dokumentację fotograficzną ze spotkania naukowców. Z niecierpliwością oczekujemy na wspólne spotkanie i bezpośrednią wymianę doświadczeń podczas czerwcowej Konferencji.

??????????????????????