Projektowe seminarium w Katowicach

Dnia 3 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolejne seminarium, podczas którego członkowie zespołu badawczego podsumowali do tej pory zrealizowane działania i przygotowali harmonogram dalszych prac. Aktualnie do szkół w regionie oraz instytucji partnerskich, a także mediów przesyłane jest pismo przewodnie z zaproszeniem do udziału w organizowanym dla dzieci konkursie. Zgłoszenia i prace konkursowe przyjmowane będą od 11 marca do 10 czerwca br. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: v4teachers@gmail.com.