Patronat miasta Chorzów i gminy Tworóg

W ostatnich dniach kolejni patroni honorowi objęli pieczę nad planowaną Konferencją poświęconą problematyce kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych. Spieszymy zatem z informacją, iż naszym patronem zostało miasto Chorzów i pan prezydent Andrzej Kotala, a także gmina Tworóg oraz pan wójt Eugeniusz Gwóźdź. Za zaufanie i wyróżnienie nas swoim patronatem serdecznie dziękujemy.