Program Konferencji

Informujemy, iż dostępny jest już program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.
Przypominamy, iż Konferencja odbędzie się 29 czerwca (poniedziałek) 2015 roku w Hotelu Skaut w Chorzowie, a rejestracja uczestników Konferencji rozpocznie się o godzinie 9.00.
W oczekiwaniu na owocne, naukowe spotkanie i inspirującą wymianę doświadczeń serdecznie pozdrawia Zespół Projektowy.

Zaproszenie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce Konferencja. Do końca maja oczekujemy na zgłoszenia udziału zarówno czynnego, jak i biernego. Poniżej w załączeniu znajduje się pismo przewodnie wraz z kartą zgłoszenia. Formularz elektroniczny dla zainteresowanych uczestników umieszczono w zakładce Konferencja.

Konferencja

 

Patroni instytucjonalni

Ostatnie dni przyniosły kolejne dobre wieści, a co się z tym wiąże, poszerzyło się grono naszych zacnych patronów instytucjonalnych. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pani Zbigniewie Turzańskiej dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 z Bytomia, jak również pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Chorzowa mgr Grażynie Widerze. Państwa zaufanie i deklaracja współpracy są dla nas ogromnym zaszczytem.

Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty

Ciesząc się z uznania informujemy, iż patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową „Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej” objął Śląski Kurator Oświaty pan mgr Stanisław Faber. Jednocześnie dziękując za wsparcie naszych inicjatyw, poniżej przesyłamy serdeczne życzenia Pana Kuratora, skierowane do uczestników i organizatorów wydarzenia.

» Read more

Patronat medialny „Pieniądze są dla szkoły”

Z radością informujemy, iż naszym kolejnym patronem medialnym jest magazyn „Pieniądze są dla szkoły”. Wydawcy magazynu mają na celu niesienie pomocy placówkom oświatowym – publicznym i niepublicznym – w rozeznaniu się w różnorodności źródeł finansowania, a także w zakresie przygotowywania stosownych wniosków aplikacyjnych. Naszemu patronowi dziękujemy za zainteresowania podejmowanymi przez nas działaniami i serdecznie dziękujemy za wyróżnienie.

Seminarium projektowe w Nitrze

Nasi partnerzy z Constantine the Philosopher University w Nitrze spotkali się by omówić szczegółowo podejmowane w ramach projektu działania badawcze. Poniżej prezentujemy zwięzłą dokumentację fotograficzną ze spotkania naukowców. Z niecierpliwością oczekujemy na wspólne spotkanie i bezpośrednią wymianę doświadczeń podczas czerwcowej Konferencji.

» Read more

Projektowe seminarium w Katowicach

Dnia 3 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolejne seminarium, podczas którego członkowie zespołu badawczego podsumowali do tej pory zrealizowane działania i przygotowali harmonogram dalszych prac. Aktualnie do szkół w regionie oraz instytucji partnerskich, a także mediów przesyłane jest pismo przewodnie z zaproszeniem do udziału w organizowanym dla dzieci konkursie. Zgłoszenia i prace konkursowe przyjmowane będą od 11 marca do 10 czerwca br. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: v4teachers@gmail.com.

Patronat miasta Chorzów i gminy Tworóg

W ostatnich dniach kolejni patroni honorowi objęli pieczę nad planowaną Konferencją poświęconą problematyce kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych. Spieszymy zatem z informacją, iż naszym patronem zostało miasto Chorzów i pan prezydent Andrzej Kotala, a także gmina Tworóg oraz pan wójt Eugeniusz Gwóźdź. Za zaufanie i wyróżnienie nas swoim patronatem serdecznie dziękujemy.

1 2 3